Kulturális örökség, hagyomány

A búcsú napja a katolikus egyházhoz kötődik. Minden év június utolsó vasárnapján van Péter-Pálkor.

A templom főoltárait Péter és Pál tiszteletére szentelték fel 1811-ben. A főoltárkép is Szent Péter és Szent Pál mártíromság előtti pillanatát ábrázolja. E szentek domborművei megjelennek a templom harangján is.

A kétezres évekig a búcsút a jelenlegi Szent István park helyén levő piactéren tartották. Az árusok számának növekedésével később kicsinek bizonyult a hely, így áthelyezték a mai piactér területére. Pár éve viszont mióta összekötöttük a búcsút a városnapokkal, a Béke út lett a helyszíne, összekötve a közösségi tér programjaival.

Manapság az esemény jelentősége elsősorban abban nyilvánul meg, hogy ilyenkor ideutaznak az elszármazott családtagok, rokonok. Itt találkoznak régi ismerősökkel, fennmarad kapcsolatuk a szülőföldjükkel.