RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Projektünk átfogó célja a leszakadó városi területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A területen élő társadalmilag hátrányos helyzetű emberek életminőségei javítása, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, egyéni fejlesztést, szociális munkát biztosító programok elérhetővé válásának segítése.

A projekt specifikus célja a Társadalmi összetartozás megerősítése, szociális szolgáltatások fejlesztése, egészségügyi prevenció fejlesztése, a célcsoport kompetenciáinak fejlesztése, munkaerő - piacra való visszaintegrálása, a testi és szellemi fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való hozzáférésének fejlesztése.

A program során Kisköre város2. számú szegregátumában, az Új élet út - Kossuth L. út - Kinizsi P. út - belterületi határ által lehatárolt akcióterületen fogjuk megvalósítani az alábbi tevékenységeket:

  • Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:
  • Folyamatos szociális munka:
  • Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:
  • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori, és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésre:
  • Törekvés az egészség fejlesztésére:
  • Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
  • Bűnmegelőzést, közbiztonság javítását elősegítő programok:

Projekt időtartama: 2017. augusztus 1. – 2020. július 31.
Projekt összköltsége: 58 000 000 Ft