Az EFOP-3.9.2-16-2017-00024 pályázat sikeres elnyerése óriási térségbeli fejlesztésekre ad lehetőséget a Hevesi járásba. A pályázatnak köszönhetően összesen 434 976 239 Ft jutott a térségnek. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Jelen projekt 4 szakterületet érint. A települési önkormányzatok áltál fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcseréjét a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében. A gyermekek és tanulók, kiemelten a hátrányos helyzetűekre- személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok. A program érinti a hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók, hallgatók közneveléshez illetve felsőoktatáshoz való hozzáférésnek biztosítását, valamint komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléséhez való hozzáférésének biztosítását. A projekt közvetetten a humán közszolgáltatásokat igénybe vevő hevesi, boconádi, erdőtelki, kiskörei, tarnamérai, tenki illetve zaránki lakosságot célozza meg.

A projekt a térségben jelen lévő területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez kíván hozzájárulni, mégpedig a helyi közszolgálatban dolgozók, szakemberek képzésével, komplex óvodai szolgáltatás-fejlesztéssel.

A program során megvalósítandó célok közé sorolható egy ösztönző rendszer a szakdolgozóknak szakképesítés megszerzéséhez, a munkába járást segítő egyeztető fórum a helyi közösségi közlekedés vonatkozásában, Gazdálkodj Okosan! tábor, Zöld tábor, Színház az egész világ, Családi Időutazás, Felvételi előkészítő, Családi Ki Mit Tud?, Kirándul az Ovi!, az óvodapedagógusok továbbképzése, az úszásoktatás óvodások részére valamint a nyelvi szakkörök megvalósítása. A humán kapacitások fejlesztése során valósul meg egy tolerancia tréning, szakmaközi műhelymunka, Kulturális Kerekasztal működtetése, valamint idősgondozás és szociális alapellátás szakmai napok szervezése. Célok között szerepel a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsgára történő felkészítése, informatikai és ECDL képzése. Tematikus napközis táborok kerülnek megszervezésre. Középfokú oktatási intézményben tanuló hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőség adódik ösztöndíj elnyerésére. Segítő szolgálat alakul meg a tankötelezettség teljesítéséhez. A program keretében létrejön egy szülői felkészítő programsorozat is – Mi kerül az iskolatáskába?- néven, nyelvi szakkörök és a korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása.

A projekt céljainak megvalósulásának jelentős gazdasági és társadalmi hatásai lesznek. A településen dolgozó humán szakemberek száma és tudás szintje, képzettsége, kompetenciái nőnek. A program hatására javul a települések képzettségi helyzete. A program során biztosított a kiemelt hozzáférés a hátrányos személyek számára, ezáltal az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek. A program során a szociális ellátó rendszerekhez történő hozzáférés is növekedését és a leszakadó települések elmaradásának csökkenését várjuk.

Kedvezményezett, konzorciumi tag: Kisköre Városi Önkormányzat
A projekt kezdő napja: 2017.12.01.
A projekt várható befejezése: 2021.01.28.

Rövid összefoglaló