Kedvezményezett neve: Kisköre Városi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Kisköre városban az MFP-UHK/2022 pályázat keretében (3345274572)

Szerződött támogatás összege: 14.999.971.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kisköre Városi Önkormányzat a Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" alprogramja keretében a település belterületén található Újélet út burkolatának felújítását kívánja megvalósítani egy 291,75 méteres szakaszon. Az Újélet út útburkolata az évek során megsüllyedt, az aszfaltos burkolat felülete több helyen összetört, profilhibás lett, megrepedezett. Mielőbbi beavatkozás hiányában az útalap fölborulhat és később csak egy teljes szerkezetű, új út építésével lehet az utat járhatóvá tenni. A fejlesztéssel érintett útszakaszon a kisebb felületű útalapi hibákat ki kell kátyúzni, ahol az aszfaltburkolat repedezett, de az útalap még megfelelő, ott felületi zárást kell készíteni. Ahol az útburkolat pályaszerkezetének hibája indokolja, ott a teljes pályaszerkezet cseréje szükséges. A kevésbé profilhibás szakaszokon felületi kiegyenlítésre van szükség. Az aszfaltozás előtt a teljes felújítandó szakaszon aszfaltmarást kell végezni, a közműszerelvényeket a tervezett aszfaltburkolat szintjére kell emelni. A teljes felújítandó szakasz 4 cm vastag AC 11 kopó aszfaltburkolatot kap. A lenyesett padkát nemesített padkaként szükséges helyreállítani. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, hiszen megvalósulása eseténhozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.