Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

Barnamezős fejlesztés.

A projekt célja egy jelenleg funkció nélküli, korábban ifjúsági táborként használt, üresen álló, leromlott állapotú terület rehabilitációja, új, energiatakarékos épület építése, a zöldfelületek megújítása és fejlesztése, sportkomplexum funkcióval való megtöltése. A szabadidős kikapcsolódási lehetőségek bővítése által egy több korcsoportos, aktív pihenést szolgáló területté válik a jelenleg kihasználatlan terület.

HELYSZÍN: A projekt megvalósítási helyszíne a történelmi településközponttól kb. 1,6 km-re, a Kiskörei Vízerőmű közelében, az üdülőterület elején, a Platán soron található terület. A tervezett projekt megvalósítása illeszkedik a város Településszerkezeti Tervéhez, Helyi Építési Szabályzatához és Szabályozási Tervéhez. A megvalósítás helyszínei a 2280/6. és a 2280/7. helyrajzi számú, 100%-ban a pályázó Kisköre Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok. A megvalósítási helyszín a Szabályozási Terv szerint KG1 jellel ellátott Gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató terület, ezért megfelel a Pályázati felhívás 3.4.1. pontjának. Korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiával rendelkezik a város, melynek alapvető célkitűzéseivel a benyújtott pályázatunk tevékenységei szinkronban vannak, azonban szükséges a jogszabályi feltételeknek megfelelő ITS kidolgozása, mely jelenleg folyamatban van, így a pályázó vállalja, hogy a projektfejlesztés időszakában az ITS elkészül, és a 2. mérföldkő keretében benyújtásra kerül.

A TERÜLET BARNAMEZŐS JELLEGE: A fejlesztési helyszín a város keleti részén, a történelmi településmagon kívül, a Tisza-tavi üdülőterület elején helyezkedik el. Korábban gazdasági funkcióval bírt a terület, ifjúsági tábor üzemeltetésére használták. A terület déli, körbekerített részén öt darab leromlott állapotú könnyűszerkezetes, kisméretű (kb. 30 m2) épület található, valamint egy darab, szintén leromlott állapotú kb. 150 m2-es épület. A területen található egy beton burkolatos sportpálya, melynek felszíne töredezett, rossz állapotú, valamint néhány rossz állapotú kültéri bútor (pad, hulladékgyűjtő). Az északi területrészen egy korábbi épület alapjának maradványai találhatók. Az utóbbi időben a terület állapota leromlott, semmilyen célra nem volt használható. A fejlesztési helyszín tehát megfelel a pályázati felhívás fogalomjegyzékében szereplő BARNAMEZŐS TERÜLET kritériumainak, mert használaton kívül került, leromlott fizikai állapotban lévő egykori gazdasági terület.

A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI: A projekt megvalósítása során sport, aktív- és passzív rekreációs funkciók létrehozásával egy sportkomplexum kialakítására kerül sor, melyen többféle sportpálya (műfüves futballpálya, multifunkciós sportpálya: kézilabda, kosárlabda, futball, tenisz), és egy szintén többféle sport űzésére alkalmas épület kerül kialakításra. A projekt fontos része a zöldfelületek megújítása, növények telepítése, rekreációs pihenőfelületek kialakítása. A fejlesztés az OTÉK előírásainak megfelelően, az akadálymentesítés kritériumait teljesítve valósul meg. A támogathatósági szempontok szerint a projekt tevékenységei a következők:

  • KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ TEVÉKENYSÉG: A sportkomplexumban kialakított szabadtéri sportpályák és az épületben elérhető sportolási lehetőségek (squash, játszó szoba, konditerem, tükrös tornaterem, jacuzzi) egyaránt díjfizetés ellenében lesznek használhatók. Az épületben büfé helyiség kialakítására is sor kerül. A kialakítandó funkció a pályázati felhívás B. Főtevékenysége, azon belül a Gazdaságélénkítő tevékenységek közül az 3. pontba sorolható be.
  • ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGKÉNT valósul meg a szabadtéri sportpályák és az épület körüli zöldfelületek rendezése, rekreációs pihenőfelületek kialakítása a pályázati felhívás A. Főtevékenysége, azon belül az 1 , 3 és 4 pontok szerint.
  • ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGKÉNT valósul meg a kötelezően előírt parkolók kialakítása, valamint a közlekedési útvonalak kialakítása, utcabútorok elhelyezése és a világítás kiépítése.
  • ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK: Megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések, a nyilvánosság biztosítása, a partnerségi tervezés, a SOFT tevékenységek megvalósítása is. Az azbesztmentesítés nem releváns. Az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése is megtörténik.
  • ELŐKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK: A projekt előkészítése során elkészült az Igényfelmérés és kihasználtsági terv. A 2. mérföldkőben kerül benyújtásra a Megvalósíthatósági Tanulmány, a Költség-haszon elemzés, valamint az ITS. A 2. mérföldkőben elkészülnek az engedélyes szintű, illetve a kiviteli tervek, valamint a tételes tervezői költségvetés, és lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást.
  • MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK: A projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges tevékenységek valósulnak meg: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés.

2023. 09. 26.
Sajtóközlemény  

SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA KISKÖRÉN

Projektünk átfogó célja: egy jelenleg funkció nélküli, korábban ifjúsági táborként használt, üresen álló, leromlott állapotú terület rehabilitációja, új, energiatakarékos épület építése, a zöldfelületek megújítása és fejlesztése, sportkomplexum funkcióval való megtöltése. A szabadidős kikapcsolódási lehetőségek bővítése által egy több korcsoportos, aktív pihenést szolgáló területté vált a jelenleg kihasználatlan terület.

Kisköre Város Önkormányzata „Sportcentrum kialakítására Kiskörén” pályázott. Kisköre Város Önkormányzata, mint projektgazda a jelen támogatási kérelem keretében sportcentrum kialakítását tűzte ki célul.

A pályázat előzménye:

HELYSZÍN: A projekt a következő helyszínen valósult meg a településközponttól kb. 1,6 km-re, a Kiskörei Vízerőmű közelében, az üdülőterület elején, a Platán soron található területen. A megvalósítás helyszínei a 2280/6. és a 2280/7. helyrajzi számú, 100%-ban a pályázó Kisköre Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok.

A fejlesztési helyszín a város keleti részén, a történelmi településmagon kívül, a Tisza-tavi üdülőterület elején helyezkedik el. Korábban gazdasági funkcióval bírt a terület, ifjúsági tábor üzemeltetésére használták. A fejlesztési helyszín megfelel a pályázati felhívás fogalomjegyzékében szereplő BARNAMEZŐS TERÜLET kritériumainak, mert használaton kívül került, leromlott fizikai állapotban lévő egykori gazdasági terület.

A projekt megvalósítása során sport, aktív- és passzív rekreációs funkciók létrehozásával egy sportkomplexum kialakítására került sor, melyen többféle sportpálya (műfüves futballpálya, multi funkciós sportpálya: kézilabda, kosárlabda, futball, tenisz) került kialakításra. Az épület tekintetében az építészeti koncepció kialakításakor fontos szerepet játszott egy olyan légterű multifunkcionális terem kialakítása, amely a település igényeihez alkalmazkodva különböző léptékű sporttevékenységet tud befogadni.  Ezeken a területeken a térségben élők aktív sportolási lehetőséget találnak, erősítve a társadalmi hovatartozást.

A projekt fontos része a zöldfelületek megújítása volt, növények telepítése, rekreációs pihenőfelületek kialakítása. A zöldfelület megújításával növeltük az ide látogatók komfortérzetét. a projekt során parkolók kerültek kialakításra, valamint a közlekedési útvonalak kialakítása, utcabútorok elhelyezése és a világítás kiépítése.

A sportkomplexumban kialakított szabadtéri sportpályák és az épületben egy multifunkcionális terem került kialakításra. Az épületben büfé helyiség kialakítására is sor került.

A projekt keretén belül megvalósult a projektarányos akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések, a partnerségi tervezés. Az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra került kiépítésre.

A tervezett fejlesztés pozitív gazdaságélénkítő hatással bírt az érintett térségben, hozzájárult a közvetlen és közvetett munkahelyteremtéshez. A fejlesztés pozitív hatása várható a térség jelenleg működő turisztikai szolgáltatóira, mivel a beruházás egyik célja a turisztikai forgalom fellendítése egy megfelelő színvonalú fejlesztéssel.

A projektről bővebb információt a www.kiskore.hu oldalon olvashatnak.

Projekt megnevezése:
„Sportcentrum kialakítása Kiskörén.”                                                   

Projekt azonosító:
TOP-2.1.1-16-HE1-2017-00001

Megítélt összeg:
401 608 532,- HUF   

Támogatási döntés dátuma: 2017.12.20
Forrás: ERFA