ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében
Körzeti ápoló
Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Háziorvos mellett végzendő körzeti ápolói feladatok a 4/2000. EüM rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint. Munkavégzés helye Kisköre Városi Önkormányzat 1. sz. háziorvosi szolgálat körzetében valamint a háziorvosi rendelőben.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kisköre

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő: 3 hónap. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény valamint a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Anna Mariann nyújt a 36/358-311-es telefonszámon. Pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton az Önkormányzat címére, vagy elektronikus úton Magyar Csilla polgármester részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen keresztül

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Egészségügy, m.n.s., OKJ Ápoló KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 12312 Intézményi iktatószám: K/1146/2023
 • 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Egészségügy, m.n.s., Körzeti ápoló
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egészségügy, m.n.s., Diplomás ápoló


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • önéletrajz
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.18. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kiskore.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 Kiskörei ÓV-LAK ÓVODA

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kiskörei ÓV-LAK Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62-63.§, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17.§ alapján.
A 2,5-7 éves korú gyermekek gondozására, nevelésére vonatkozó feladatok ellátása. Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok, és a vezető utasításai alapján (kis létszámú óvodai csoportban).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Homokiné Váradi Adrienn nyújt, a +36-30-261-6103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Béke út 9-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92/8/2023, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Homokiné Váradi Adrienn részére az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Homokiné Váradi Adrienn, Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kisköre Város honlapja – 2023. január 19.