EFOP-1.8.2-17-2017-00037

2017. nyarán Kisköre Városi Önkormányzat „Praxisközösség létrehozása Kisköre Városi Önkormányzat vezetésével” címen támogatási kérelmet nyújtott be „Az alapellátás népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” felhívásra. Az EFOP-1.8.2-17-2017-00037 sz. támogatási kérelmünket az EMMI 109.948.760,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás mértéke: 100%.

A megvalósítás helyszínei: Kisköre (gesztorként), Pély, Tarnaszentmiklós, Abádszalók (gyermekorvosi körzet) és Tiszagyenda. Kisköre Városi Önkormányzat (kedvezményezett) 6 praxis bevonásával (5 vegyes háziorvosi praxis + 1 gyermek háziorvosi praxis = praxisközösség) valósítja meg a projektet 2018. április 1. és 2019. november 30. közötti időszakban.

Konkrét/operatív céljaink:

 • a szakmai elvárásoknak megfelelő praxisközösség létrehozása, működtetési feltételeinek kialakítása, a működés biztosítása,
 • egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók szakmai együttműködésének erősítése;
 • az egészségügyi alapellátás szervezésének hatékonyabbá tétele, ellátási nehézségek kezelése;
 • prevenciós és népegészségügyi szemlélet alkalmazása az egészségügyi alapellátásban;
 • könnyebben elérhető, magasabb színvonalú, kibővített tartalmú, személyre szabott prevenciós többletszolgáltatások biztosítása a lakosság részére, melynek részei:
  • egyéni egészségi állapotfelmérés,
  • kockázati besorolás,
  • egyéni egészségterv kialakítása,
  • egészségterv megvalósulásának támogatása,
  • prevenciós rendelés, szakmai egyéni/csoportos tanácsadás
 • a prevenció területén többletkompetenciával rendelkező szakemberek bevonása az alapellátásba, különböző kompetenciájú szakemberek közti együttműködések kialakítása, alapellátási skill-mix bővítése,
 • az EFOP-1.8.0 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” kiemelt projekt szakmai elvárásainak való szakmai megfelelés és folyamatos együttműködés megvalósítása.

Amivel mindezeket a megvalósítás során el kívánjuk érni:

 • szűrővizsgálatok
 • prevenciós rendelések (egyéni egészségügyi állapotfelmérés, kockázati besorolás, egyéni egészségterv kidolgozása, egészségterv megvalósításának támogatása)
 • dietetikus tanácsadás
 • gyógytornász szolgáltatás
 • előadások szervezése (lakosságnak, iskolásoknak, időseknek)
 • résztvevő kollégák képzése
 • praxisközösség működési rendjének kialakítása, a többletszolgáltatásokhoz minimális eszközigény és helyszín biztosítása
 • egészségnapok szervezése…

Mindezekről bővebb tájékoztatást az orvosi rendelőkben és a védőnőknél kaphat a lakosság.

A létrehozott praxisközösség megfelel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény meghatározásának, amely a praxisközösséget a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői szolgáltatók feladatainak ellátására létrejött működési formaként definiálja.

Jó egészséget kívánunk!