Kedvezményezett: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A projekt célja egy jelenleg funkció nélküli, üresen álló, leromlott állapotú terület rehabilitációja, a zöldfelületek megújítása és fejlesztése, aktív és passzív pihenésre alkalmas terület kialakítása, valamint sport funkcióval való megtöltése. A szabadidős kikapcsolódási lehetőségek bővítése által egy több korcsoportos, aktív pihenést szolgáló területté válik a jelenleg kihasználatlan terület.

A fejlesztés során egy egyedi sportolási lehetőség, a futgolf válik elérhetővé a lakosság számára, valamint a családosok aktív kikapcsolódásának érdekében családi kerékpárkölcsönző kerül kialakításra. A projekt megvalósítási helyszíne a történelmi településközponttól kb. 1,6 km-re, a Kiskörei Vízerőmű közelében, az üdülőterület elején, a Platán soron található terület.

Korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiával rendelkezik a város, melynek alapvető célkitűzéseivel a benyújtott pályázatunk tevékenységei szinkronban vannak, azonban szükséges a jogszabályi feltételeknek megfelelő ITS kidolgozása, mely jelenleg folyamatban van.

A projekt tevékenységei: A projekt megvalósítása során aktív- és passzív rekreációs funkciók létrehozásával pihenőpark kerül kialakításra, valamint egy különleges sport, a futgolf gyakorlására is lehetőség nyílik egy futgolf pálya kialakításával, és egy minden korosztály aktív sportolási lehetőségét megcélzó sport szolgáltatásként családi kerékpár kölcsönző kialakítására is sor kerül. A projekt fontos része a zöldfelületek megújítása, növények telepítése, rekreációs pihenőfelületek kialakítása: játszótér és erdei tornapálya is kialakításra kerül.

A fejlesztés az OTÉK előírásainak megfelelően, az akadálymentesítés kritériumait teljesítve valósul meg.

A projekt előkészítése során elkészült az Igényfelmérés és kihasználtsági terv.

A 2. mérföldkőben kerül benyújtásra az Akcióterületi Terv, a Költség-haszon elemzés, valamint az ITS. A 2. mérföldkőben elkészülnek az engedélyes szintű, illetve a kiviteli tervek, valamint a tételes tervezői költségvetés, és lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást. Megvalósításhoz kapcsolódó további tevékenységek: A projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges tevékenységek valósulnak meg: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés.

Támogatási összeg 100 000 000.- Ft.