Kedvezményezett neve: Kisköre Városi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 (MFP-OKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Kerékpárút építése Kiskörén az MFP-OKE/2020 pályázat keretében (3113538156)

Szerződött támogatás összege: 34.273.164,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A tervezett felújítással érintett önkormányzati tulajdonú 1,50 m széles kerékpárút a kisváros belterületén halad, a Széchenyi István utca, a Klapka György utca, a Tisza II. lakótelep és a Platán sor területén. Útburkolata az évek során megsüllyedt, felülete néhány helyen összetört, megrepedezett. A felhízott padkát le kell nyesni, a felesleges földet el kell szállítani, majd az aszfaltburkolat megépítése után nemesített padkát szükséges építeni, a csapadékvíz elvezetése érdekében oldalesés megadásával. A kisebb felületű útalapi hibáknál lokális kátyúzást kell végezni. Ahol az útalap megfelelő, de az aszfaltburkolat repedezett, ott felületi zárást kell készíteni. Az aszfaltozást megelőzően a végszelvényekben, csatlakozásoknál aszfaltmarásra van szükség a megfelelő burkolatszintek kialakítása miatt, a közműszerelvényeket a tervezett aszfaltburkolat szintjére kell emelni. A kevésbé profilhibás szakaszokon a kátyúzás után építhető a 4 cm vtg. AC8 kopó aszfaltburkolat. A tervezett fejlesztés hozzájárul a települési kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlődéséhez, a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.