2018. 07. 04.
Kisköre Városi Önkormányzat

ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Kisköre Városi Önkormányzat a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Kisköre Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása című és KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00642 azonosító számú pályázatot.

Jelen pályázat Kisköre Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozásakor felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására irányul. Kisköre a 2. ütemben csatlakozott az ASP rendszerhez. A hivatal három szervezeti egységgel (irodával) működik.

 

A munkatársak közül az ASP rendszert 9 fő fogja használni: polgármester, a jegyző és az aljegyző (a hivatal nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyek), a teljes Pénzügyi Iroda (4 fő), a műszaki ügyintéző, valamint az iratkezeléssel foglalkozó ügyintéző.

Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez csatlakozott: a) iratkezelő rendszer, d) gazdálkodási rendszer, e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, f) önkormányzati adó rendszer, g) ipar- és kereskedelmi rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer. A számítógépes állomány jelentős része elavult volt, cserére szorult, ezért jelen projekt keretében 5 db új munkaállomás került beszerzésre (a már meglévő monitorokat megfelelőek, nem szorultak cserére) és 3 db laptop. 2 db nyomtató megfelelő állapotú, nem szorult cserére, azonban 4 db multifunkciós nyomtató beszerzése indokolt. A 9 fő ASP rendszer használó számára 9 db kártyaolvasó került beszerzésre. A működésfejlesztés és szabályozási keret kialakítása keretében módosult az IT biztonsági-, valamint az iratkezelési szabályzat. Új iratkezelési és it biztonsági szabályzat, valamint önkormányzati kötelezettségvállalási szabályzat került kiadásra A korábbi nyilvántartásból 4 adatállomány adatai kerültek migrálásra: gazdálkodási rendszer, iratkezelő rendszer, ingatlanvagyon- kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer. Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon az hivatali dolgozói vettek részt. A rendszer élesítése és tesztelése megtörtént a projekt végén. Projektmenedzsmenti feladatok ellátásra kerültek a megvalósítási szakaszban. Kötelező nyilvánosság feladatoknál az egyéb fejlesztés, 150 millió Ft alatti kategóriában szereplő tevékenységek valósultak meg (honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, az önkormányzat székhelyén C típusú tájékoztató tábla kihelyezése, fotódokumentáció elkészítése, és TÉRKÉPTÉR feltöltése). A projekt eredményeképpen megvalósult - tesztelt és éles üzemben működő - 6 szakrendszerhez való csatlakozás. Rendelkezésre állnak a megfelelő technikai feltételek, módosított szabályzatok, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok, megtörtént az adatmigráció, valamint megkötésre kerül a Szolgáltatási Szerződés. A beszerzések kapcsán nem volt közbeszerzési eljárás.

Projekt megvalósításának időszaka: 2017.04.01. – 2018.06.30.

Támogatási összeg 5.990.867.- Ft.