Kiskörei értéktár

Tisztelt Kiskörei Polgár!

Helyi, megyei és országos szinten is elkezdődött a magyar értékek összegyűjtését és megőrzését szolgáló feltáró munka. Az értéktárak létrehozása azt a célt szolgálja, hogy nemzeti értékeinkről országos adatbázis készüljön, a gyűjteményben szereplő értékek  ismertté váljanak, és maradjanak fenn, erősítve a nemzeti tudatot és a hazai gazdaságot.

A képviselő testület határozata alapján nálunk is létrejött a: Kiskörei Értéktár Bizottság.
A  helyi értéktár feladata a település területén és környékén fellelhető  értékeket összegyűjteni a lakosok javaslatai alapján, rendszerezni, közzétenni.
A felvételt az értéktárba bárki kezdeményezheti. Tisztelettel várunk tehát minden olyan ötletet, ami egy-egy helyi értéket az értéktárba való felvételre javasol.

A javaslathoz töltse ki a mellékelt adatlapot, ami itt (rtf, docx) tölthet le:
Kiskörei Helyi Értéktár Javaslattételi Nyomtatvány, vagy a Művelődési Házban és a Városi Könyvtárban kérhető.

A kitöltött adatlapot,fotót a kiskore.ertektar@gmail.com e-mail címen várjuk, vagy a Művelődési Házban és a Városi Könyvtárban is leadhatják. Amennyiben kérdésük lenne, forduljanak bizalommal a bizottság tagjaihoz. A bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történő felvételről. Az értéktárba felvételre került értékek leírással és fotóval együtt felkerülnek az értéktár honlapjára, így mindenki megismerheti őket. Bekerülhetnek a Heves Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

  1. agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
  2. egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
  3. épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
  4. ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
  5. kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az
    irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
  6. sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
  7. természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
  8. turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.


Értéktár bizottság:
Elnök: Honvisák Jánosné (06/20-220-8515)

Tagok: Tóth Anna Mariann
          Vargáné Réti Márta
          Török Ildikó

Elérhetőség: kiskore.ertektar@gmail.com

Kisköre, 2016. január 5.
                                                                                                                                                                                     
Honvisák Jánosné
Kiskörei Értéktár Bizottság elnöke


Mellékletek:
1, Jogszabályok

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény:
http://szszbm-ertektar.hu/dokumentumok/Hungarikum%20t%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet
http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/files/114_2013_Korm%20%20rend_hungarikumok(1).pdf