Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

900 ezer forint a keret.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (X.21.) önkormányzati rendelete alapján

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak
szerint:


1) A támogatás célja
A támogatás célja a helyi civil szektor működési támogatása.


2) A rendelkezésre álló keret:
900 000,- Ft.


3) Pályázat benyújtására jogosultak
Olyan egyesület, amelynek székhelye, telephelye Kisköre Városban található vagy
tevékenységet végez Kiskörén. Nem nyújthat be pályázatot az az egyesület, amely a rendelet
3.§ és 5.§ értelmében nem támogatható szervezetnek minősülnek. Egy egyesület több
pályázatot is benyújthat.


4) A támogatás összege
A pályázatot benyújtó egyesület vissza nem térítendő támogatást igényelhet.


5) A pályázat formai és tartalmi követelményei
A benyújtásra kerülő pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a pályázó megnevezését, székhelyét, (telephely esetén telephelyét) levelezési címét,
adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy
nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást,
megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
d) a pályázó előző évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót.
A kérelemhez csatolni kell a támogatást igénylő szervezet cégkivonatának vagy bírósági,
illetve hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatának pályázó által cégszerűen
hitelesített másolatát, továbbá visszatérítendő támogatás esetében az érintett pályázatra
vonatkozó támogatási döntés vagy – határozat pályázó által hitelesített másolatát is. 

6) Elszámolható költségek
Működéssel összefüggő kiadás.

7) Elbírálás folyamata
A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezését követően a
képviselő-testület bírálja el. Támogató döntést követően az önkormányzat szerződést köt a
támogatottal. A támogatás kifizetése csak a szerződés aláírását követően történhet.

8) Beszámolási kötelezettség
A támogatottat a támogató felé beszámolási kötelezettség terheli. A beszámolási
kötelezettségre 8/2015. (X.21.) önkormányzati rendelet és a támogatási szerződés
rendelkezései az irányadóak.

9) Pályázat benyújtása, elbírálása
A pályázatot a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani. Az elbírálás
folyamatos, a beérkezés sorrendjében történik.

 Kisköre, 2023. augusztus 30.

 

Magyar Csilla

polgármester