Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

Feltételek és igénylőlap itt.

 

Tisztelt Lakosság!

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázati kiírása alapján Kisköre Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 964 q barnakőszén vásárlásra nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tüzelőanyag igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Ennek alapján 

a szociális barnakőszénre vonatkozóan támogatásban az részesülhet, aki

 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára vagy

ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra – jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

 

(2) Fentieken túl barnakőszén biztosítható annak a személynek,

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme a szociális vetítési alap 130 %-át nem haladja meg (37.050.-Ft),

b) egyedülálló esetén a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150 %- át nem haladja meg (42 750.-Ft)

c) 80. életévét betöltött egyedül élő.

 

A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

A kérelmet 2023. október 2. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális és Hatósági Irodáján benyújtani szíveskedjék!

 

Magyar Csilla s.k.

polgármester

 

Kérelem itt: https://onkormanyzat.kiskore.hu/hivatalos/dokumentumok?download=425:tzelanyag-krelem-2023