Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55229
Intézményi iktatószám: 7/64/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodás gyermek nevelése a Nemzeti Köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. 62-63.§, valamint a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
törvény alapján. A 2,5-7 éves korú gyermekek gondozására, nevelésére vonatkozó feladatok
ellátása. Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok, és a vezető utasításai
alapján.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
FEOR besorolás:
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kisköre

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Oktatás, tovább nem bontható, Főiskola, óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55229
Intézményi iktatószám: 7/64/2024

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- Így Tedd rá!- s program vagy Mozgáskotta továbbképzés megléte.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- önéletrajz
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.12. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének
figyelembe vételével a főigazgató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.15. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kisköre város honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.19.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.04.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.