Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64412
Intézményi iktatószám: 20/196/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsöde
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

kisgyermeknevelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Kisgyermekek (3 év alatti korosztály) napközbeni
ellátása, nevelése, szakszerű gondozása a hatályos országos bölcsődei alapprogram, szakmai,
módszertani alapelvek, valamint az intézmény szakmai programjának figyelembevételével. A
családokkal együttműködve az egészséges csecsemő és kisgyermek testi, szellemi, szociális és
pszichés fejlődésének elősegítése, az aktivitás, kreativitás és az önállóság alakulásának segítése.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kisköre

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Oktatás, tovább nem bontható, kisgyermeknevelő

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64412
Intézményi iktatószám: 20/196/2024

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- Érettségi, szakközépiskola,valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelői

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.12. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének
figyelembe vételével az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.14. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kisköre város honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.17.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.